bảng giá dịch vụ họp trực tuyến

ZOOM, WEBINA
Gói nâng cao: 3.500.000đ
2 Camera chuyên nghiệp
2 góc máy ( cận + toàn )
1 Hệ thống live stream lên zoom, webina …vv
1 Điểm cầu
1 kỹ thuật viên đẩy luồng lên
2 Thợ quay chuyên nghiệp
3 máy bộ đàm
File master full HĐ

Các dự án đã thực hiện: