bảng giá dịch vụ live stream

Dịch vụ livestream
Gói Advanced: 5.000.000đ
2 Camera chuyên nghiệp
1 Hệ thống live stream
1 Đường truyền 4G backup
1 kỹ thuật viên đẩy luồng lên Youtube – Facebook
2 Thợ quay chuyên nghiệp
máy bộ đàm điều cam
Bộ tally báo cam + File master recording
Live lên vài chục paga tùy thích

Các dự án đã thực hiện: