bảng giá dịch vụ quay phim

Dịch vụ quay phim sự kiện
Gói chuyên nghiệp: 2.000.000đ
1 buổi trong 4h
1 thợ quay phim ghimbal
1 máy quay chuyên dụng sony HD, 4K
Edit + 500.000đ

Các dự án đã thực hiện: